мэдээлэл

Хамтдаа аялаж хамтдаа хөгжицгөөе!

Бид хамтдаа аялахаас гадна олон олон амьдралын чухал хэрэгцээтэй сургалтуудыг зохион байгуулдаг юм.

Асралт Хайрхан уул

Хэнтийн нурууны ноён оргил Асралт хайрхан ууланд гарах аялал 2019.11.30нд явахаар төлөвлөгдсөн болно.

Нэг уулчин нэг уут хог аян

Бид аялагчдад хариуцлагатай аялах тухай аялал болгоноороо сануулж байдаг ба нийгмийнхээ хариуцлагын хүрээнд нэг уулчин нэг уут хог аянд олуулаа очиж Манзуширын хийд орчмын хог цэвэрлэхэд оролцов.

Рафтангийн сургалт

Бид Туул голд Рафтангийн сургалт зохион байгуулав

Чингэлтэй ууланд алхав

2019.10.27ны төлөвлөгөөт өдрийн аялалд маань  нийт 10 хүн оролцсон ба Мазаалай клубын гишүүн Билэгттөр, Мөнхболор нар энэ удаагийн аялалыг зохион байгууллаа. Та бүхэн дараа дараагийн аялалд нэгдэхэд бид баяртайгаар хүлээн авах ба аялалын тов манай цахим хуудсан дээр болон фэйсбүүкийн www.facebook.com/mazaalaitravel хуудсан дээр зарлагддаг. 

Дугуй цагаан руу алхав

2019.11.10ны өдрийн төлөвлөгөөт өдрийн аялалд маань  нийт 10 хүн оролцсон ба Мазаалай клубын гишүүн Паахүү, Цэцэгдэлгэр нар энэ удаагийн аялалыг зохион байгууллаа. Та бүхэн дараа дараагийн аялалд нэгдэхэд бид баяртайгаар хүлээн авах ба аялалын тов манай цахим хуудсан дээр болон фэйсбүүкийн www.facebook.com/mazaalaitravel хуудсан дээр зарлагддаг.   Энэ өдөр цаг агаар маш таатай сайхан байсан.